پلن موردنظر خودرا انتخاب کنید

پس از صادر شدن گواهینامه قابل لغوشدن نیست

گواهینامه امنیتی رایگان

گواهینامه امنیتی استاندارد، قابل استفاده برای تمامی دامنه های ایرانی و بین المللی
صدور اتوماتیک فورا پس از پرداخت هزینه
نصب رایگان در سرورهای شاپرک24
امن کردن دامین و زیر دامنه های دامین
بدون نیاز به خرید آی پی اختصاصی

گواهینامه امنیتی استاندارد دو ساله (ویژه دامین بین المللی)

گواهینامه امنیتی استاندارد، قابل استفاده برای تمامی دامنه های بین المللی
صدور اتوماتیک فورا پس از پرداخت هزینه
نصب رایگان در سرورهای سیپ

گواهینامه امنیتی استاندارد یک ساله (ویژه دامین بین المللی)

گواهینامه امنیتی استاندارد، قابل استفاده برای تمامی دامنه های بین المللی
صدور اتوماتیک فورا پس از پرداخت هزینه
نصب رایگان در سرورهای سیپ

گواهینامه امنیتی (SSL) - گواهینامه امنیتی دوساله Wildcard(ویژه دامین های بین الملل)

ویژه دامنه های اصلی و زیردامنه ها

گواهینامه امنیتی Wildcard(ویژه دامین های بین الملل)

ویژه دامنه های اصلی و زیردامنه ها